Impressum

Udruga kulturno umjetničkog amaterizma

Društvo za kulturu i umjetnost “Ivan Kukuljević Sakcinski
 
OIB: 52667461002
 
Matični broj: 1336860
 
žiro račun otvoren kod Zagrebačke banke:
 
HR39 2360000-1101556694